luni, 3 august 2009

Porniţi cronometrul, citiţi de jos în sus şi de la dreapta la stânga.

eraunitnoc nî itic a nuporp ăv atsaeca urtneP .avec ecaf a etaop ăcad iş etaop ec aedev a urtnep iiţicrexe ăcaf ăs ,iiţaroproc iram ienu lurdac nî ăcnum ed lucol al ăţneulf iş etativitcudorp eram o era leftla ed erac, dividni nu ănimreted visulcni etlum etraof ecaf ăcnum ed lucol al alaesitcilp avresbo iţetup muc ăpuD

ăcnum ed lucol al alaesitcilP